PROVOZNÍ INFORMACE: E-shop je stále ve výstavbě. Zatím neobjednávejte žádné zboží. O "ostrém" provozu Vás budeme zde informovat. Děkujeme. Elektrické Spotřebiče | APPEL solution s.r.o.

zásady ochrany osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

1.1.
Objednatel uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace Objednatele, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování přijatých plateb za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Objednatelem.

Zpracovávané údaje u Spotřebitele:
- jméno a příjmení
- adresu pro účetní doklady a dodání zboží
- telefonické spojení
- elektronickou adresu (e-mail)
- IP adresa

Zpracovávané údaje u Podnikatele:
- název společnosti (obchodní firma)
- jméno a příjmení zástupce firmy/ společnosti
- adresu pro účetní doklady a dodání zboží 
- IČO, DIČ
- telefonické spojení
- elektronickou adresu (e-mail)
- IP adresa

1.2. 
Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.3. 
Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele odstranit z databáze. Osobní údaje objednatelů jsou zabezpečeny proti zneužití.

1.4. 
Zpracováním osobních údajů Objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány účetní firmou. Dále dodavatel předává osobní údaje Objednatele dopravci (informace nezbytné k doručení zásilky).

1.5. 
Osobní údaje budou zpracovávány a archivovány po dobu nezbytně nutnou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Dodavateli a dostatečně zabezpečeny.Platnost od:     01.10.2020
Aktualizace: